Realiseerimise sümboolne kirjeldus 

Inimesed kasutavad sümboolset keelt, et tajuda ning tunnetada olemasolevat realismi kuuemõõtmeliselt. Üheks põhjuseks, miks inimesed üldse kasutavad sümboolset keelt on vajadus selgitada, miks objekti liikumine tekib nii paljudes erinevates vormides (erinevad toimingud, tegevused, omadused) ja miks ilmub omaduse väärtus just sel momendil ja selles geograafilises kohas.

Paljud inimesed (ka üliõpilased) kasutavad alateadlikult keerulistes igapäeva olukordades liikumise erineva kvaliteedi kirjeldamiseks erinevaid sõnu (erinevaid sümboolseid väärtusi) seega ka mingit (merit) dimensiooni. Kuid nad ei ole selgelt informeeritud 6D ruumi ontoloogiast (tüüpmudelist) ja selle tulemusena kasutavad samanimelisi teostustermineid eri olukordades täiesti erinevalt. Seega neil puudub millegi (asja) teostuse kirjeldamisel ja üldisemalt väljendades mõtlemisel teiste inimestega (või masinatega) kokkulepitud teostusterminite hierarhia.

Tähendusrikas tehniline tekst (subjektina), mis kirjeldab mingi objekti realiseerimist selgitab ka liikumise omaduste kvalitatiivsete väärtuste saamiseks vajalikke nimesid (või eeldab nimelise hierarhia olemasolu).

Vaadeldavas 6D  raamistikus, on tähelepanu suunatud ka (tegeliku) mateeria kui aine liikumisele (sisu geograafilisele edastusele) ja seejuures kvalitatiivsete omaduste kvantitatiivsetele väärtustele. Sisu edastuse kvantitatiivset väärtust ei saa eraldada süsteemi muust kirjeldusest. Iga omaduse kvantitatiivset väärtust mõõdetakse vastavat (nimetatud, mainitud) etaloni kasutades.

Merit telge saab kasutada mõistete kirjeldamisel pidades meeles järgmist:

  • Merit telg on diferentseeritav, teostuse kvaliteet on kirjeldatav (geometriseeritav) paljude erinimeliste visuaalsete kihtidena;
  • 6D teljestiku baaspunkt on peidetud mateeria sügavusse;
  • Aine süvastruktuur ja selles kõige põhilisemad toimingud on tundmatud kaasaegsetele füüsikutele;
  • Inimaju suudab tajuda merit dimensiooni ja on võimeline looma selle abil vaimseid süsteeme, mis hõlmavad nii füüsilise, energeetilise, informatsioonilise kui ka unistuste kvaliteediga väärtusi;
  • Elutsükkel on nimi kõrgetasemelise kvaliteediga kontseptsioonile, mudelile või füüsilisele kehale.