Ristsõna

Täitke ära ristsõna ruudustik, siis klikkige "Kontrolli" oma vastuste kontrollimiseks. Kui sattusite ummikusse, klikkige nupul "Vihje" ühe tähe saamiseks. Klikkige ruudustikus asuvatel numbritel vastava küsimuse nõuande nägemiseks.
       1             
 2                   
         3           
                  
                  
           4         
                  
5                    
                  
    6                
         7           
8                    
           9         
       10             
                  
    11